Great crested grebes taking flight on Mälaren - Skäggdoppingar tar till vingarna på sjön Mälaren - Podiceps cristatus

Other works:

Back to Top