Vanessa atalanta & Eupatorium cannabinum
Red Admiral drinking nectar from a hemp-agrimony flower.
Amiralfjäril som födosöker på hampflockelblommor.
Issoria lathonia & Lavandula angustifolia
Queen of Spain fritillary on lavender flowers.
Storfläckig pärlemorfjäril på lavendel.
Hipparchia semele
Grayling
Sandgräsfjäril
Melitaea diamina
False heath fritillary
Sotnätfjäril
Melitaea diamina
False heath fritillary
Sotnätfjäril

Other works:

Back to Top