Dactylorhiza maculata
Heath spotted-orchid
Jungfru Marie nycklar
Rheum rhabarbarum
A rhubarb leaf breaking through the ash and soot of yesteryear.
Ett rabarberblad bryter igenom förra årets askgrå rester.
Thalictrum aquilegiifolium
The Greater meadow-rue casts interesting patterns of shadow and light in the darkness under dense trees.
En aklejruta skapar intressant mönster av skuggor och ljus i mörkret under täta lövverk.
Digitalis purpurea
Scilla
Helianthemum nummularium
Common rock-rose
Solvända

Other works:

Back to Top