Creeping broom | Hårginst | Genista pilosa
Creeping broom | Hårginst | Genista pilosa
Backlök, sandlök, rosenlök och skogslök | Allium
Backlök, sandlök, rosenlök och skogslök | Allium
Ramslök | Allium
Ramslök | Allium
Autumn Gentian | Sen ängsgentiana |  Gentianella amarella var. amarella
Autumn Gentian | Sen ängsgentiana | Gentianella amarella var. amarella
Svartkämpar | Plantago
Svartkämpar | Plantago
Groblad | Plantago
Groblad | Plantago
Sallow pipe | Sälgpipa
Sallow pipe | Sälgpipa
Sargassosnärja
Sargassosnärja
Kirskål
Kirskål
Kirskål
Kirskål
Amaryllis
Amaryllis
Kåsa av björkträ
Kåsa av björkträ
Vårskott av kärleksört
Vårskott av kärleksört
Juniper | En | Juniperus communis
Juniper | En | Juniperus communis
Rowan | Rönn |
Rowan | Rönn |
Sloe | Slån | Prunus spinosa
Sloe | Slån | Prunus spinosa

Other works:

Back to Top