Creeping broom | Hårginst | Genista pilosa
Backlök, sandlök, rosenlök och skogslök | Allium
Ramslök | Allium
Autumn Gentian | Sen ängsgentiana | Gentianella amarella var. amarella
Svartkämpar | Plantago
Groblad | Plantago
Sallow pipe | Sälgpipa
Sargassosnärja
Kirskål
Kirskål
Amaryllis
Kåsa av björkträ
Vårskott av kärleksört
Juniper | En | Juniperus communis
Rowan | Rönn |
Sloe | Slån | Prunus spinosa

Other works:

Back to Top